Vítejte na našem webu

Tento web byl vytvořen pro všechny ty, kteří sympatizují s hnutím "VÝSLUHA VERSUS PRÁVNÍ STÁT". Toto hnutí si vytvořilo svoji FBS. Tu můžete najít na adrese: www.vysluha.jdem.cz. V této komunitě je ke dni 22.února 2011 přibližně 1700 členů z řad AČR, Policie ČR, HZS a dalších profesních skupin, které se řídí zákonem č. 221/1999 Sb. a zákonem 361/2003 Sb. Cílem této kounity je právní cestou změnit ustanovení o zdanění výsluhového příspěvku, protože toto zdanění komunita považuje za porušení výše zmiňovaných zákonů.

Kromě diskusních příspěvků členů FBS jsou na výše uvedené adrese publikovány i základní právní názory a rady pro ty, kteří se nechtějí smířit s jednostraným porušením smlouvy mezi ČR a příslušníky OS a BS. Jsou publikovány i možné vzory pro jednotlivé právní úkony.

Pro dosažení stanoveného cíle těchto profesních skupin - zrušení protiprávního zdanění výsluhového příspěvku - byl zřízen i transparentní účet, na který členové komunity dobrovolně přispívají. Vybrané peníze budou sloužit pro financování právního zastoupení v soudní při s ČR.

Vzhledem k tomu, že FBS má vysoký počet sympatizantů, je na výše uvedených stránkách velké množství diskusních příspěvků. To je sice vhodné pro tříbení názorů, ale bohužel to ztěžuje přehlednost a orientaci v poskytovaných právních radách a zveřejněných vzorech pro jednotlivé právní úkony. Proto pro vaší rychlou orientaci budou na těchto webových stránkách publikovány pouze relevantní právní rady a dokumenty bez jakýchkoliv kometářů..

 

Upozornění návštěvníkům

Pro zachování kulturnosti a nekonfrontačního charakteru těchto stránek budou zveřejňovány jen takové příspěvky, kde autor není anonymní, nepoužívá vulgární výrazy a tématika ani použitý kontext textu neuráží ostatní návštěvníky těchto stránek.

Novinky

Konečně (a částečně) dobojováno

08.01.2017 14:52
Vážení přátelé, počínaje rokem 2017 byla obnovena výplata výsluhového příspěvku všem příslušníkům ozbrojených sil a bezpečnostních sborů. Je to zásluha zejména J. Kohouta, S. Humla, J. Tomka a řady dalších stovek a tisíců bezejmenných výsluhářů, kteří neváhali nejen přispět na společné konto, ale...